GÓI DATA HOT GÓI THÁNG ECO DATA GÓI MUA THÊM TOMATO DATA GÓI ROAMING GÓI DATA ONLY (DCOM)

GÓI CƯỚC

Gói cước Dung lượng Giá cước Đăng ký
GÓI DATA HOT
ST15K 3GB
tốc độ cao
15,000đ
3 ngày
Đăng ký
ST30K 7GB
tốc độ cao
30,000đ
7 ngày
Đăng ký
MI5D 500MB
tốc độ cao
5,000đ
1 ngày
Đăng ký
MI10D 2GB
tốc độ cao
10,000đ
1 ngày
Đăng ký
GÓI THÁNG
MIMAX125 8GB
tốc độ cao
125,000đ
30 ngày
Đăng ký
MIMAX90 5GB
tốc độ cao
90,000đ
30 ngày
Đăng ký
MIMAX70 3GB
tốc độ cao
70,000đ
30 ngày
Đăng ký
UMAX300 30GB
tốc độ cao
300,000đ
30 ngày
Đăng ký
MIMAX200 15GB
tốc độ cao
200,000đ
30 ngày
Đăng ký
MIMAXSV 3GB
tốc độ cao
50,000đ
30 ngày
Đăng ký
V120 60GB
tốc độ cao
120,000đ
30 ngày
Đăng ký
ECO DATA
ECOD50 3GB
tốc độ cao
50,000đ
30 ngày
Đăng ký
GÓI MUA THÊM
15MI5D 7500 MB
tốc độ cao
75,000đ
15 ngày
Đăng ký
7MI5D 3500 MB
tốc độ cao
35,000đ
7 ngày
Đăng ký
3MI5D 1500 MB
tốc độ cao
15,000đ
3 ngày
Đăng ký
TOMATO DATA
TOMD10 200MB
tốc độ cao
10,000đ
Không giới hạn
Đăng ký
TOMD30 1GB
tốc độ cao
30,000đ
Không giới hạn
Đăng ký
GÓI ROAMING
DR500 2GB
tốc độ cao
500,000đ
10 ngày
Đăng ký
DR299 1GB
tốc độ cao
299,000đ
7 ngày
Đăng ký
DR150 500MB
tốc độ cao
150,000đ
3 ngày
Đăng ký
DR20 200MB
tốc độ cao
20,000đ
1 ngày
Đăng ký
DR50 1GB
tốc độ cao
50,000đ
5 ngày
Đăng ký
CR200 250MB
tốc độ cao
200,000đ
7 ngày
Đăng ký
CR500 1GB
tốc độ cao
500,000đ
10 ngày
Đăng ký
CR999 3GB
tốc độ cao
999,000đ
10 ngày
Đăng ký
GÓI DATA ONLY (DCOM)
D900 84GB
tốc độ cao
900,000đ
360 ngày
Đăng ký
D500 48GB
tốc độ cao
500,000đ
360 ngày
Đăng ký
D30 2.5GB
tốc độ cao
30,000đ
30 ngày
Đăng ký
D50 3.5GB
tốc độ cao
50,000đ
30 ngày
Đăng ký