GÓI DATA HOT GÓI THÁNG ECO DATA GÓI MUA THÊM TOMATO DATA GÓI ROAMING GÓI DATA ONLY (DCOM)

ECO DATA

3GB tốc độ cao
50,000 đ
30 ngày
Gói cước Eco Data phù hợp với khách hàng luôn muốn trải nghiệm internet tốc độ cao. Sau khi sử dụng hết lưu lượng của gói cước, Quý khách đăng ký lại chính gói cước hoặc đăng ký các gói mua thêm để tiếp tục truy cập internet.