GÓI DATA HOT GÓI THÁNG ECO DATA GÓI MUA THÊM TOMATO DATA GÓI ROAMING GÓI DATA ONLY (DCOM)

TOMATO DATA

1GB tốc độ cao
30,000 đ
Không giới hạn
200MB tốc độ cao
10,000 đ
Không giới hạn
KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN SỬ DỤNG
Gói cước Tomato Data phù hợp với khách hàng mới trải nghiệm data 3G/4G trong những tình huống cấp bách ( tìm đường, check mail, chat OTT, gọi xe...) Tomato data giúp bạn luôn an tâm vì luôn có sẵn data không giới hạn thời gian sử dụng.