GÓI DATA HOT GÓI THÁNG ECO DATA GÓI MUA THÊM TOMATO DATA GÓI ROAMING GÓI DATA ONLY (DCOM)

GÓI ROAMING

3GB tốc độ cao
999,000 đ
10 ngày
1GB tốc độ cao
500,000 đ
10 ngày
250MB tốc độ cao
200,000 đ
7 ngày
1GB tốc độ cao
50,000 đ
5 ngày
200MB tốc độ cao
20,000 đ
1 ngày
500MB tốc độ cao
150,000 đ
3 ngày
1GB tốc độ cao
299,000 đ
7 ngày
2GB tốc độ cao
500,000 đ
10 ngày
Gói cước phục vụ cho nhu cầu truy cập internet, gọi điện, nhắn tin khi chuyển vùng quốc tế.