GÓI DATA HOT GÓI THÁNG ECO DATA GÓI MUA THÊM TOMATO DATA GÓI ROAMING GÓI DATA ONLY (DCOM)

GÓI DATA ONLY (DCOM)

3.5GB tốc độ cao
50,000 đ
30 ngày
2.5GB tốc độ cao
30,000 đ
30 ngày
48GB tốc độ cao
500,000 đ
360 ngày
84GB tốc độ cao
900,000 đ
360 ngày
SỬ DỤNG INTERNET VÀ NHẮN TIN
Gói data Only phục vụ cho nhu cầu truy cập internet lớn trên các thiết bị di động/máy tính bảng và nhắn tin, không sử dụng để gọi.